S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

Pletivo TOP

CENA PRE VÁS 58,59 €
pletivona na plot skladom
CENA PRE VÁS 46,90 €
pletivona na plot skladom
CENA PRE VÁS 47,99 €
pletivona na plot skladom

Pletivo V AKCIA

CENA PRE VÁS 46,90 €
pletivona na plot skladom
CENA PRE VÁS 45,90 €
pletivona na plot skladom
CENA PRE VÁS 61,59 €
pletivona na plot skladom

pletivoKONTAKTY

Internetový zásielkový obchod Pletivo na plot
Husitska 30
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel: 0918 312074
napíšte nám
sklady TRNAVA
poradca pre tovar a nákup: KASALA

Administrativne sidlo internetového obchodu:

Pletivonaplot.eu

internetový zásielkový obchod

INDUSTRIAL PARTS s.r.o.
Husitská 1326/30
Bánovce nad Bebravou
95701
IČO: 50 189 077
DIČ:2120200456
SK2120200456
info@pletivonaplot.eu

 


Adresa orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024


Pletivo- obchodné podmienky » Obchodne podmienky
dodávka tovaru

Doprava tovaru z internetového obchodu a obchodné podmienky.

www.pletivonaplot.eu

1, Doprava je priamo z veľkoobchodného skladu, Zmluvneho partnera Pilecký Slovensko Senec., vlastnými vozidlami českého výrobcu pletiva a ohrád. Ak je uvedené, že výrobok je skladom, tak je to tento sklad.

2, Dodacia doba objednaného tovaru je spravidla do od 4 - 20  pracovných dní, podľa veľkosti objednávky a odľahlosti od hlavných zásobovacích trás a podla obchodných podmienok. Čaš dodávky objednanéhio tovaru z tohoto webu je závistlý od vzdialenosti skladu tovarov z tohoto webu www.pletivonaplot.eu do miesta dodania. Presner uvedene dole.

3, Platba v hotovosti pri preberaní tovaru.

4, je povinnosťou objednávateľa zabezpečiť, aby počas dojednanej doby dodania tovaru bol k dispozícii niekto, kto tovar prevezme a uhradí cenu za dodaný tovar.

5,Zľava na dodanie tovaru podľa objemu objednavky a okresu dodania platí len v prvom pokuse o dodanie tovaru.dodanie tovaru je za plnú úhradu dopravných nákladov.

6, Dôležité upozornenie:

Dopravu robíme nákladným vozidlom,  neobjednávajte si preto dodanie tovaru na miesta kde nie je spevnená cesta, priestor na otočenie nákladného vozidla, strmé stúpanie, do vnútra záhradkárskej osady, alebo na odľahlé miesta od dopravných trás štátnych ciest a diaľníc a podobne. Ak máte takúto požiadavku prekonzultujte ju s dodávateľom tovaru vopred.

0917 463 791

Nežiadajte prosím, pri dodaní tovaru  dodávku na iné miesto ako ste uviedli v objednávke.
Nežiadajte prosím, dodávku na predom určený deň a čas. Naše možnosti a cena dopravy k Vám, a v neposlednom rade vlastnosti výrobkov, ktoré ste si objednali, nám to neumožňujú.
Pri neprebratí tovaru sa zaväzujete uhradiť ušlé dopravné náklady, čo ste potvrdili  zaslaním tejto objednávky.

Tovar expedujeme vlastnou dopravou, z nášho  Zmluvneho partnerského  Veľkoobchodného skladu. vlastnými vozidlami partnera. Tento vystavuje daňový doklad na svoje meno.

Cena dopravy

DOPRAVNÉ náklady 15 € do obj. 200 €,s DPH pre okresy: 

Senec, Pezinok, Bratislava a okolie, Trnava, Hlohovec, Malacky, Galanta, Dunajská Streda, Piešťany, Myjava, Senica.

Nad túto hodnotu je dovoz zadarmo
Doprava do 5  pracovných dní.

 DOPRAVNÉ 20 € do obj. 300 € s DPH pre okresy:,

Topoľčany,Komárno,Trenčín,Nitra,Šaľa,Skalica, Partizánske,N. Zámky,Zl.Moravce, Nové Mesto n/V., Bánovce n./B,

Od tejto sumy je doprava zadarmo. Dodávka do  5 pracovných dní.

Dopravné 20 € do objednávky 400 €s DPH pre okresy:


 Levice, Žarnovica, Prievidza ,Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca ,Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok, Zvolen, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Krupina
Nad 400 € hodnoty objednávky je doprava do 6 pracovných dní zadarmo.

 DOPRAVNÉ 30 € do obj. 500 € s DPH pre okresy:,

Liptovský Mikuláš, Poprad, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Veľký Krtíš.
Nad  500 € doprava do 7 pracovných dní je zadarmo.

 

Dopravné 40 € do objednávky 600 € pre okresy:


Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Rožňava, Prešov.
Nad  600 € doprava do 10 pracovných dní je zadarmo.

Dopravné 50 € do objednávky 800 € pre okresy:


Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov.
Nad  800 € doprava do15 pracovných dní je zadarmo.

Dopravné 60 € do objednávky 1000 € s DPH pre okresy:

SNINA, SOBRANCE,

Nad  1000 € doprava do 20 pracovných dní je zadarmo.

 

3, Odoslaním objednávky objednávateľ súhlasí s podmienkami objednania a dodávania tovarov  uvedených na tejto webovej stránke  www.pletivonaplot.eu.

Všeobeché obchodné podmienky"

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

1.    Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.pletivonaplot.eu  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

Takto vykonaná objednávka je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.    Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne mobilne číslo, e-mail:  Fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.    Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
4.    Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.


I.    Dodacie lehoty

1.    Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov, objemu objednávky a vzdialenosti od centraneho skladu rôzne.

2.    Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

3.    Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia o to bude však zakazník upevedomený a má pravo objednávku zrušiť.


II.    Cena, platobné podmienky a prepravné

1.    Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.    Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.    Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.     Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a)    vlastnou dopravou zakaznika
b)    vlastnou dopravou zmluvneho skladu.

5.    Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

III.    Preberanie tovaru

1.    Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.    Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.    Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.    Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.    Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV.    Odstúpenie od zmluvy

1.    Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

2, Pri zmluvách uzavretých od 13. júna 2014 v EÚ máte právo vrátiť tovar kúpený cez internet, ako aj tovar zakúpený inde ako v obchode (napr. od podomového predajcu, alebo formou telefonickej alebo poštovej objednávky) do 14 dní.

Pri vratení tovaru pužite Vzorový formular odstupenia spotrebitela od zmluvy.uvedený na uvodnej stranke.

Dopravné naklady na dopravu k dodávateľovi, hradí spotrebiteľ.

formular odstupenia od zmluvy.pdf

formular odstupenia od zmluvy.docxProdukt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3.    Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.    Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)    ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b)    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c)    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.    V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 15% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)    produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)    zmenila sa cena dodávateľa produktu
c)    vystavená cena produktu bola chybná

V.    Záruka a servis

1.    Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2.    Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.    Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.    V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI.    Záverečné ustanovenia

1.    Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.    Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.    Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 24.05. 2018.

Vzorový formulár pre odstupenie od zmluvy

formular odstupenia od zmluvy.pdf

formular odstupenia od zmluvy.docx

ZTBjMjQzOW